AVSNITT 5

Hur vi speedade upp en vanlig klädbutik

I samband med att en mindre klädbutik i Småland bytte ägare fick Benny Aronsson en förfrågan om att gå in som ordförande i bolaget. Detta var knappast något svenskt privatägt verkstadsföretag med potential att effektivisera sin produktion genom smart sourcing. Nej det var en helt ny bransch, men Benny tyckte det borde gå att applicera sina grundtankar och angreppssätt även här.

Den stora skillnaden visade sig vara själva mötet med slutkunden, men de åtgärder man vidtog visade sig framgångsrika. Men var det tillräckligt?

Hela filmserien