AVSNITT 2

Det blev avveckling istället för utveckling

En förfrågan 2018 om att gå in som interims-VD, med målet att utveckla en av Sveriges ledande utbildningskoncerner, blev början på en turbulent resa.

Efter en förenklad ”due diligens” visste jag att koncernen brottades med för dåliga kassaflöden, men orderstock och försäljning såg bra ut. Jag antog utmaningen.

Det visade sig dock tre månader senare att ett nytt avstamp krävde snabb kraftsamling med stort kostnadsfokus och renodling av verksamheten. Något som ägarna inte riktigt hade klart för sig.

Här avslöjar Benny sina fyra viktigaste lärdomar som du ska tänka på när du hamnar i samma situation.

Hela filmserien