Det finns alltid en säljare och en köpare i alla situationer.

Det som skapar mervärde är förmågan att se och exploatera glappet mellan vad någon är beredd att betala för och vad någon är beredd att sälja för. Det måste inte konkret handla om pengar. Det kan likaväl handla om att framtid, visioner, möjlighet att expandera, minimera risker, eliminera problem etc.

Den andra sidan handlar om just pengar.

Var tjänar företaget sina pengar och varför gör man det just där? Hur kan man öka bruttomarginalen t ex genom förbättrad funktion, innovativa lösningar, lägre produktionskostnader, nya sourcingsystem? Hur ser uthålligheten ut när det gäller intjäningsförmåga – omsättning, marginal, vinst, avkastning.