AVSNITT 4

Varför tjänar vi inga pengar?

Detta uppdraget är kanske inte just så som Benny Aronsson vill jobba. Han vill helst inte vara ren konsult som analyserar, lägger fram förslag och sedan lämnar över en action plan till någon annan.

Han vill naturligtvis vara med och genomföra och löpande mäta av hur åtgärdsförslagen fungerar. Det är ju ofta så att en plan bara är början på något nytt som ganska lätt kan utveckla sig till något helt annat. Verkligheten slår tillbaka så att säga och då gäller det att vara på plats och kunna revidera och ta nya beslut.

Här handlar det om ett konsumentvarumärke med en egen utlandstillverkning, som helt enkelt var olönsam.

Hela filmserien