En färgstark spelare i styrelsen

Det finns faktiskt företag som engagerar ”lagom” drivande styrelseledamöter istället för färgstarka, drivande styrelsemedlemmar. Det är klart, alla kan ju inte skrika högst, utan ett styrelsearbete är ett teamwork där samtliga inblandade har sin roll, eller borde ha sin roll.

Min erfarenhet av styrelsearbete lutar mer åt det färgstarka, entreprenörsmässiga hållet. Självklart har jag utbildat mig i styrelseakademins grundläggande förhållnings- och arbetssätt med all den formalia som också krävs.

Men det största bidraget jag kan ge är att tänka fritt, se möjligheterna (och utmaningarna) och samtidigt ha en klar bild av hur saker och ting ska genomföras. Att ta beslut som sakta rinner ut i sanden är inte min grej helt enkelt.