Ledningsgrupp och styrelsebefattningar

Erfarenhetsområden

 • Konstruktion

 • Produktion

 • B2B-försäljning

 • Marknad

 • Global sourcing

 • Contracting, produktion

 • Etablering produktionsenheter

 • Omställning produktionsenheter

 • Företagsledning

 • Ägarstyrning

Ledningsbefattningar

 • Konstruktionsansvarig

 • Säljansvarig

 • Försäljningschef

 • KAM

 • Global sourcing manager

 • Contract manager

 • Marknadsansvarig

 • Styrelseordförande

 • Medlem i ledningsgrupp

 • VD

 • Interims-VD

Relevant utbildning

 • Konstruktionsteknik

 • Säljutbildningar

 • KAM-utbildning

 • Chefs/VD-utbildning

 • Certifierad styrelseledamot

Global erfarenhet

 • Ungern

 • Bulgarien

 • Kina

 • Sverige