Att ta beslut är en konst

Bristen på tempo är ofta den största orsaken till att företag tappar mark till konkurrenter eller inte klarar av att matcha snabba marknadsförändringar.

I vissa lägen är det bättre att ta ett snabbt beslut och sedan agera på den nya situationen. Även vid längre beslutsprocesser kommer eventuella problem eller komplikationer att dyka upp. Risken är då att dessa bli väsentligt mer kostsamma.

Detta gäller både positiva och negativa beslut, t ex att ta fram en ny produkt, etablera sig på en ny marknad eller avveckla en produkt, flytta en produktionsanläggning etc.

Att genomföra dem är ett hantverk

Den andra sidan handlar om beslutets genomförande, som i sin tur kräver en mängd olika delbeslut för att målet ska nås. Dessa får inte ligga och ”snurra runt” i organisationen och blockera de eventuella vinster och fördelar som skissats upp.

Alla öppna frågor måste stängas snabbt för att hålla tempot uppe.