Se möjligheterna, upptäck hoten i tid

Det som skapar långsiktig framgång i dagens oerhört dynamiska marknadsmiljö är beredskapen och förmågan att se möjligheter, upptäcka hot i tid och inte minst att våga ta avgörande beslut.

Nya aktörer, nya produktionssätt eller förändrade marknadsströmningar kan snabbt kullkasta såväl lyckade affärsmodeller som effektiva produktionssystem.

Venture approach

Kill your darlings

Framgång kräver därför att man också vågar göra upp med sina egna etablerade föreställningar innan de lägger sig som en våt filt över verksamheten.

Avgörande beslut kan handla om att både lägga ner, omvandla, bygga upp eller förvärva kompetens och strukturer.