Anlita ett handgripligt stöd till ledningen

Du sitter som VD i ett bolag. Olika problem och scenarier tornar upp sig på horisonten. Din styrelseordförande hinner inte, kan inte, vill inte ge dig det direkta stöd i form av bollplank som du just nu behöver.

Du kanske inte ens vill öppna upp till styrelsen för en diskussion i detta läge, eftersom det då kan uppstå helt onödiga processer och reaktioner. Du vet att du kommer lösa detta, du har en idé, men du behöver någon som ser på saken utifrån, någon att bolla med. Vad säger branschen om vd-stöd?

Välkommen!