Som VD är du ofta ensam och du förväntas kunna hantera och eller bedöma i stort sett alla frågor som kommer upp på bordet. Det krävs lång erfarenhet och bred kompetens för att hantera detta.

Vanligtvis är du beroende av specialister och chefer med olika ansvarsområden för att få fram en relevant beslutsbild i olika situationer. Ibland saknar du en viktig kompetens i din beslutsomgivning, och till syvende och sidst är det du som är ansvarig.

Det är då det kan vara en utmärkt strategi att kontraktera extern kompetens som kan coacha och hjälpa dig att utvärdera förelagda underlag och förslag, eller helt enkelt temporärt fylla upp en lucka i företagets kompetensprofil.

Vad säger branschen om vd-stöd?

(Källa: VD-stödet)
Klarar du av alla dina utmaningar som VD? Har du tillräckligt med drivkraft?
På VD-stödet hjälper vi dig som är företagsägare eller VD med professionell rådgivning så du klarar av utmaningarna i ditt företagande. Vår erfarenhet är lång och vi stöttar dig genom att dela med oss av våra kunskaper. Vi har stöttat fler än 1 000 företagare i olika branscher, så vår erfarenhet är bred. Vår kompetens är baserad på lång erfarenhet inom olika aspekter av företagande, vi har själva varit med om många olika utmaningar.
Genom att lyssna på dina problem, som vi ofta har upplevt själva, sätter vi oss in i din situation och ger råd som hjälper. Vi är innovativa och drivs av att lösa problem.

(Källa: Enterprise Magazine)
Alla konsulter har lång erfarenhet av att leda företag och de allra flesta har själva varit vd, vilket är en förutsättning för att vara med i VD-stödet.
– I arbetet med att hjälpa kunderna använder vi all den erfarenhet vi har skaffat oss under åren, vilket kan handla om 20–30 år eller mer för vissa konsulter. Vårt arbetssätt bygger på att vi anpassar våra insatser och metoder efter kundernas behov, genom att förstå var deras främsta utmaningar finns. Uppdragen kan röra sig om allt ifrån rådgivning till mer omfattande insatser där vi går in och utför olika arbetsuppgifter.

(Källa: Best Case)
I alla företag är det en ständig process att få organisationen att fungera på ett bra sätt. Finns det brister i toppen av ett företag (styrelse, VD och övriga personer i ledande befattningar) är det en omöjlighet att få organisationen att fungera på ett optimalt sätt.
Ensam är inte stark!