Interims-VD har blivit en väletablerad väg att på ett tydligt och kostnadseffektivt sätt förstärka sin organisation i samband med förändringar – expansion, turn-around, nyetablering, rekonstruktion, vakanser etc.

Fördelen är, att du till skillnad mot att anlita en konsult, får en kvalificerad resurs som även genomför de beslut som fattas.

Samtidigt tillför interims-vd:n oftast nya utifrånperspektiv, vilket många gånger är fördelaktigt vid större förändringar i ett företag.

Ett interims-vd-kontrakt är i normalfallet tidsbestämt och även definierat i form av vilka resultat som förväntas uppnås. Tiden för omställning eller genomförande är många gånger den avgörande faktorn för ett lyckat resultat.

Vad säger branschen om interims-vd?

(Källa: Nordic Interim)
En Interims-VD driver transformation eller turnaround.
Är en trygg ledare vid affärskritiska förändringar.
En interims-vd driver tillväxt.
Genomför kostnadsreduceringsprogram.
Stöttar i specifika projekt.
En interims-vd kan fylla en vakans eller vid sjukdom.

(Källa: Mesh)
Vi skapar en kravprofil tillsammans med er. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, relevant bakgrund och önskat resultat.
Målsättningen är viktig; er tillfälliga vd kommer att vilja leverera snabbt och göra skillnad.
Något som kännetecknar en duktig interimskonsult är just den resultatorienterade inställningen och den korta startsträckan. Er tillfälliga vd är van vid att kvickt sätta sig in i nya situationer. Med stöd från resterande ledningsgrupp och organisation kan er interimschef komma in i uppdraget fort. Interimsuppdraget pågår så länge ni vill.

(Källa: Brigthmill)
En interims-vd kan under en övergångsperiod ta bolaget till nästa nivå. När styrelsen får ett akut behov att tillsätta en ny vd ska man nyttja tillfället att hyra in en något överkvalificerad person, som snabbt kan leverera resultat.
En interims-vd arbetar både strategiskt och ser till helheten, samtidigt som man är van att vara operativ och kan gå ned på detaljnivå för att bättre förstå utvecklingsbehov och driva verksamheten framåt.